Đăng ký chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay

Đăng ký chỉ dẫn địa lý nhằm bảo hộ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm gắn với các đặc trưng chất lượng riêng có của sản phẩm...Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý...

 

Câu hỏi của bạn: 

     Thưa luật sư! Tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp, đó là: Chỉ dẫn địa lý là gì; cần điều kiện gì để có thể đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng kí chỉ dẫn địa lí thực hiện như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư: 

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký chỉ dẫn địa lý, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký chỉ dẫn địa lý như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Chỉ dẫn địa lý được hiểu như thế nào ?

     Chỉ dẫn địa lý là thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng khá nhiều đối với các sản phẩm mang tính đặc thù vùng miền. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm cũng như đặc điểm của cụm từ này. Luật Toàn Quốc xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1.1 Khái niệm 

Theo luật sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý được quy định như sau:

Điều 4 Giải thích từ ngữ

……………………………………

22. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

     Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định, được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

     Điều kiện địa lý mang lại danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý gồm: Yếu tố tự nhiên (khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác); Yếu tố con người (kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương…).

     Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp. Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ

1.2 Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

 • Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước.
 • Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.
 • Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

1.3 Quyền sở hữu và tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý

 • Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước.
 • Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức quản lý thực hiện quyền sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý.

1.4 Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

     Cá nhân, tổ chức sản xuất/kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trong khu vực địa lý tương ứng.

1.5 Sử dụng chỉ dẫn địa lý

 • Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
 •  Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
 •  Nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

2. Điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý:

2.1. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

2.2. Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký chỉ dẫn địa lý

 • Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
 • Cơ quan thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hoặc nộp qua bưu điện.

3.1 Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ (tại bộ phận một cửa)
 • Bước 2: Thẩm định hình thức đơn
 • Bước 3: Ra thông báo tiếp nhận (Đơn hợp lệ) /Thông báo từ chối tiếp nhận (Đơn không hợp lệ)
 • Bước 4: Công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp
 • Bước 5: Thẩm định nội dung đơn (Đánh giá khả năng được bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ)
 • Bước 6: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

3.2 Thành phần, số lượng hồ sơ:

     – Thành phần hồ sơ, bao gồm:

      + Tờ khai (2 bản – theo mẫu);

     + Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (10 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm );

      + Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

      + Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

      + Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

      + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

      – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

     Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) theo trình tự tổng quát sau:

4.1. Thẩm định hình thức:

     Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

4.2. Công bố đơn hợp lệ:

     Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, tóm tắt tính chất đặc thù của sản phẩm mang CDĐL.

4.3. Thẩm định nội dung:

     Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn chỉ dẫn địa lý là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

4.4. Cấp đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận quyền Chỉ dẫn địa lý:

     Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý là 10 ngày kể từ khi chủ đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí. Nếu Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý không đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối và chủ đơn có quyền gửi ý kiến phản hồi trong 2 tháng, kể từ ngày ra thông báo.

5. Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý:  

     Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm bảo hộ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm gắn với các đặc trưng chất lượng riêng có của sản phẩm đó, nhằm tránh cho người tiêu dùng khỏi nhầm lẫn về chất lượng và xuất xứ của sản phẩm.

     Chỉ dẫn địa lý là công cụ cho phép bảo tồn, chống lại sự lạm dụng, gian lận thương mại dựa trên việc thúc đẩy tiềm năng các nguồn lực địa phương, tăng cường lợi thế so sánh và sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua một chiến lược riêng của các sản phẩm khu vực nông thôn, đặc biệt là nông sản thực phẩm. Ngoài ra, chỉ dẫn địa lý còn là sứ giả mang văn hóa khu vực mà hàng hóa được sản xuất ra đến vùng miền khác.

     Công ty Luật Toàn Quốc luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý chuyên nghiệp. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi thêm tự tin cung cấp dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý đến Qúy khách hàng đang có nhu cầu.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về vấn đề đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về vấn đề như thủ tục đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, và các vấn đề khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi liên quan đến vấn đề về đăng ký chỉ dẫn địa lý về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Hạnh Dung