Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có tên đầy đủ là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là loại giấy tờ rất quan trọng.....

 

Câu hỏi của bạn:

     Xin chào luật sư, Tôi có câu hỏi rất mong được Luật sư tư vấn. Tôi đang mở nhà hàng ăn uống dưới hình thức Hộ kinh doanh. Theo tôi được biết, để nhà hàng hoạt động và đáp ứng điều kiện kinh doanh thì cần đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy rất mong Luật sư tư vấn cho tôi thủ tục để đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên. Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cấp giấy phép an toàn thực phẩm là gì, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cấp giấy phép an toàn thực phẩm như sau:

Cơ sở pháp lý

1. Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

     Theo Luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định “An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người”. Trong đó, thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm,…Vệ sinh thực phẩm là mọi điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm ở mọi khâu thuộc chu trình thực phẩm.

      Hiện nay, các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại. các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn ngày càng tăng cao. Do đó, Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là quyền và nghĩa vụ của toàn dân, của cơ quan chức năng để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm để nhà nước kiểm soát mức độ an toàn của thực phẩm được bán ra thị trường. 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

2. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     Theo Điều 11 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định:

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định này.

     Theo đó, các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trừ các cơ sở kinh doanh tại Khoản 1 điều 12 Nghị định 15/2018- NĐ/CP ).Cụ thể, các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

     Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 36 luật an toàn thực phẩm 2010, cụ thể như sau:

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     Theo khoản 1 điều 36 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định:

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

    Theo đó, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP, bao gồm:

  + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

  + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

 • Bản cam kết đảm bảo giấy phép ATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh;

 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh

 • Bản sao công chứng Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức ATTP của từng cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm trong cơ sở; Hiện nay chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm có thể tự tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên và tự chịu trách nhiệm về vấn đề này.

     Ngoài ra, đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ATTP theo HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ phải có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.

4. Quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

    Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được quy định tại điều 36 nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

    Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày

    Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    Bước 4: Nhận kết quả

    Theo đó, để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó đoàn thẩm định sẽ xuống cơ sở để kiểm tra thực tế, nếu kết quả thẩm định “đạt” thì sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Thời hạn giải quyết từ 20 – 25 ngày

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng 

     Theo quy định tại điều 35 Luật an toàn vệ sinh thực phẩm quy định về Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

     Như vậy theo quy định trên thì có 3 cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là: Bộ y tế, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ công thương. Tuy nhiên, mỗi cơ quan sẽ có thẩm quyền cấp với các lĩnh vực khác nhau. Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng thì Bộ Y Tế sẽ ủy quyền cho những cơ quan cấp dưới để cấp giấy phép như:

 • Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố sẽ cấp cho các trường hợp gồm: Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng trung ương và thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng có quy mô cung cấp từ 300 suất ăn/ngày trở lên; Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; Dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp; Bếp ăn tập thể, căn tin các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.
 • Các cơ quan thuộc UBND các quận, huyện, hoặc các cơ quan chức năng được ủy quyền sẽ cấp cho các loại hình sau: Dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do quận, huyện cấp, hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô cung cấp từ 100-300 suất ăn/ngày; Bếp ăn tập thể ở các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Dịch vụ nấu thuê đám tiệc di động.
 • Với những cơ quan như UBND phường, xã, thị trấn thì cấp giấy chứng nhận cho dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công suất cung cấp dưới 100 suất ăn/ngày. 

     Do thông tin mà bạn cung cấp chưa đầy đủ, nên chúng tôi không xác định được nhà hàng của bạn sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan nào cấp giấy chứng nhận, bạn có thể căn cứ vào các thông tin trên đế có thể xác định được cơ quan có thẩm quyền, để thực hiện thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng.

     Kết luận: Để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, người nộp hồ sơ cần xác định có thuộc đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không, nếu thuộc đối tượng cần phải xin cấp giấy chứng nhận thì tiến hành chuẩn bị các hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Để việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm diễn ra nhanh chóng, thuận lợi thì bạn cũng có thể tham khảo các dịch vụ của chúng tôi dưới đây:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:

Tư vấn qua điện thoại 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian, chi phí và các vấn đề khác về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Anh